Wat biedt POM

POM biedt senioren ondersteuning, assistentie en gezelschap. POM kan praktische zaken uit handen nemen. Zo wordt uw zelfstandigheid behouden en bevorderd.

POM heeft ervaring in persoonlijke begeleiding bij gecompliceerdere dementie en Alzheimer en  FTD. Vanwege de complexiteit van deze verschillende vormen van dementie heeft POM ook direct en nauw contact met hun case managers en zorgverleners.

‘Het zijn kleine dingen die het leven leuker maken maar die vaak niet meer kunnen door gebrek aan mobiliteit of het gemis van een helpende hand.’

Langdurige zorg en samenwerking:
POM voorziet in de behoefte aan aanvullende ondersteuning in de beginfase én latere fasen van dementie. Door vroegtijdige inzetting van
POM kan ze gedurende het gehele ziekteproces ondersteuning bieden wat
als voordeel heeft dat er een vertrouwensband ontstaat die voor alle
partijen leidt tot een betere zorg.

Concrete voorbeelden zorgverlening
Een kleine greep uit de mogelijkheden van ondersteuning in de zorg die
POM kan bieden:
– Ondersteuning en gezelschap bij de dagelijkse bezigheden;
– Een gespecificeerde vorm van persoonlijke dagbesteding vinden of
ontwikkelen;
– Zo nodig een sociaal netwerk oprichten/inrichten of opnieuw sociale
contacten aantrekken (drempelverlagend werken);
– Ondersteuning in de zoektocht en het vragen-web ten aanzien van het
ziekteproces: woonvorm en zorglandschap en alle rompslomp die daarbij
komt kijken;
– Signalerende rol ten aanzien van de medische zorg;
– Bij doktersafspraken, notuleren en begeleiden. Als kinderen op afstand
wonen de rol van ondersteuner vervullen en tevens tussenpersoon van
cliënt naar familie zijn;
– Praktische adviezen ten aanzien van inrichting en woon- veiligheid;
– Multidisciplinaire zorggesprekken begeleiden.

Ondersteuning mantelzorgers
POM ondersteunt ook mantelzorgers van mensen met dementie en
gecompliceerde Alzheimer. Bijna alle mantelzorgers ervaren problemen in de zorg voor hun naaste, ongeacht de fase van het dementieproces. Mantelzorgers hebben vooral moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste en zien op tegen opname van de persoon in een zorginstelling. De meeste mensen met dementie krijgen een vorm van professionele ondersteuning zoals thuiszorg en hulp in de huishouding. Toch heeft de meerderheid van de mantelzorgers behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning. Een tweede mantelzorger, vooral in de vorm van praktische ondersteuning, advies en lastenverlichting door zo nu en dan een adempauze in te kunnen lassen.